Az Arara Horgásztó
Házirendje

 1. A létesítmény területére, kizárólag a tulajdonos vagy az üzemeltető engedélyével rendelkező személyek és azok hozzátartozói léphetnek be, tartozkodhatnak ott!
 2. Mindenkinek oly módon kell viselkednie a területen, hogy a tevékenysége másokat szándékosan ne zavarja!
 3. A létesítményhez tartozó Horgásztavon kizárólag "Fogd ki és Engedd vissza!" szemléletű sporthorgász tevékenység folytatható!
  Ennek részleteit, feltételeit a Horgászrend szabályozza!
 4. A létesítmény területén és annak közvetlen környezetében szemetelni, szemetet lerakni, tárolni szigorúan TILOS!
  Mindenki köteles önmaga által termelt szemetet elszállítani, saját környezetét tisztán, rendezetten tartani!
 5. A létesítmény berendezéseiben TILOS kárt okozni. Mindennemű károkozás anyagi felelőséggel jár!
 6. Közlekedni járművekkel a kiépített közlekedési útvonalon lehetséges, maximálisan 10 km/h sebességgel!
  Horgászállásokat kizárólag a kiépített útvonalon engedélyezett megközelíteni!
  Kötelezően oly módon kell parkolni, hogy az mások közlekedési szándékát ne akadályozza, ne veszélyeztesse!
  Balesetmegelőzési szempontokat figyelembe véve, a járművekkel csak és kizárólag a vízéllel párhuzamosan parkolhatnak!!!
 7. Bérelt horgászállásokhoz tartozó járművek, állásonként maximum 2 db helyben parkolása engedélyezett!
  A további autósok, pakolási céllal közelíthetik meg az adott helyeket, majd azt követően ki kell állniuk a legközelebbi központi parkolóba!
 8. A létesítmény területén, biztonsági és vagyonvédelmi szempontok miatt kép és hangfelvételre alkalmas eszközök (kamerák) vannak kihelyezve.
  A létesítmény területére belépők és ott tartózkodók hozzájárulnak, hogy róluk felvétel készüljön!
 9. A területen, természetkárosító ökonomiát veszélyeztető tevékenységet végezni tilos!
 10. A horgásztónál, minden év 05. hónap 01. napjától 09. hónap 30. napjáig tart a horgászati főszezon!
  Ezen időtartam alatt TILOS bármi nemű zajjal járó tevékenységet folytatni (pl. fűnyírás, építkezés, karbantartási munkák) kivételt képez ez alól a tulajdonos vagy üzemeltető által végzett halaszthatatlan karbantartási tevékenység!
 11. A bérelt területeken kizárólag a tulajdonos által megszabott feltételek alapján és azoknak megfelelő építmény, ingatlan építhető!
  További fejlesztési munkálatok csak engedéllyel végezhetőek!
 12. Megrendezni kívánt 10 főnél több résztvevős rendezvény lebonyolítása, 1 hónapos bejelentési kötelezetséggel jár!
 13. Tüzet gyújtani csak és kizárólag az arra a kialakított helyen engedélyezett!
 14. A tó területén, vízfelületén kizárólag horgászati és mentési céllal szabad csónakot használni!
  Csónakot kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően és abban megjelölt kötelező felszereléssel, annak birtokában lehetséges,szabad használni.
 15. A tóban fürödni TILOS!

A tó körüli, zöld területre vonatkozó karbantartási feladatokat (fűnyírás, favágás, stb.) a tulajdonos és az üzemeltető végzi, ettől eltérni csak és kizárólag az engedélyükkel, hozzájárulásukkal lehet!

A tó jegére lépni, kizárólag a tulajdonos és üzemeltető együttes engedélyével lehet! Engedély nélkül a jégen való tartózkodás Tilos!!!

A tulajdonos és az üzemeltető bármi nemű valtoztatáshoz fenntartja a jogát, amely változtatást a már ismert kommunikációs felületeken haladéktalanul közölnek.

Egyéb horgász és házirendet érintő, vagy hírérték erejű információk egy központi faliújságon fizikailag is kihelyezésre kerülnek!

Jó szórakozást!